Advertentie aanmeldingsformulier

Mijn (ons) bedrijf is graag genegen om voor minimaal een jaar in uw verenigingsblad Bloemlezing te adverteren. Mijn (onze) voorkeur gaat uit naar optie:

  1/6 pagina z/w  35,= 1/6 pagina kleur 43,75
  1/3 pagina z/w  70,= 1/3 pagina kleur 87,50
  1/2 pagina z/w  105,= 1/2 pagina kleur 131,25
  1/1 pagina z/w  210,= 1/1 pagina kleur 262,50

 

Om de advertentieopdracht goed door te spreken, stel ik het op prijs om binnen afzienbare tijd iemand van uw vereniging op bezoek te krijgen.

  Firmanaam:
  Contactpersoon:
  Adres:
  Postcode en woonplaats:
  Telefoon:
  Mobiel:
  e-Mail adres:   (verplicht veld)