Bestuur

De vereniging, die onder nummer 40408627 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden, wordt bestuurd door een enthousiaste groep vrijwilligers. Deze worden op hun beurt ook weer bijgestaan. Bijzonder bij onze vereniging is dat statutair is bepaald dat alle vergaderingen openbaar zijn. Het bestuur vergadert op elke tweede maandagavond van de maand. De vergaderingen beginnen om 19.45 uur en worden gehouden in De Stal. Daarnaast worden alle leden wekelijks via een publicatiebord op de hoogte gehouden van alles wat er binnen de vereniging speelt. Dan gaat het over lief en leed. Waar dat aan de orde is, kan men rekenen op het warme medeleven van de overige leden. Ook wordt er gebruik gemaakt van een digitaal publicatiebord voor de leden die over een mailadres beschikken.
Alle correspondentie dient gezonden te worden naar Postbus 91594, 2509 ED Den Haag


Voorzitter: Harry Staas,
lid vanaf mei 1968, voert het bestuur al aan sinds april 1980. Maar ook daarvoor bekleedde hij diverse bestuurlijke functies. Hij vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe. Ad hoc adviseert hij de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen en is landelijk secretaris van het AVVN. U kunt hem vinden op tuin 4.


Secretaris: Aad van Wijk,
lid sinds september 1999 en tuinierend op tuin 103. Sinds november 2001 is hij bestuurslid. Vanaf 13 november 2006 is Aad secretaris. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het ARBO-beleid en de legionella preventie. Als secretaris is hij ook verantwoordelijk voor het verenigingsarchief en daarmee het vastleggen van de historie van de sinds 1917 bestaande vereniging. Een tijdrovende bezigheid waarvoor tal van archieven zijn en worden geraadpleegd. Voor aanvullende informatie houdt hij zich aanbevolen. Resultaten van zijn speurwerk worden regelmatig in Bloemlezing gepubliceerd.


Penningmeester: Vacature
 


2e Voorzitter: George den Hertog
In de eerder open gevallen vacature kan sinds april 2013 worden voorzien door George. George is sinds september 2009 lid van de vereniging en tuiniert op 59. George is actief betrokken bij het digitaal beschrijven van de tuinen. Voor het correct houden van de gegevens draagt hij de bestuurlijke verantwoordelijkheid.


2e Secretaris/Notulist: Ron van Vuure/verzekeringen
Sedert 1 oktober 2005 tuiniert Ron op tuin 27. Hij is enthousiast vrijwilliger bij de tuinwinkel en binnen de groep natuurlijk tuinieren en fungeerde ruim een half jaar als behulpzame notulist. De vereniging bevalt hem zo goed dat hij in de ledenvergadering van 31 maart 2012 bereid was de tussentijdse benoeming tot 2e Secretaris/Notulist te aanvaarden. En hij heeft in april 2013 weer voor drie jaar bijgetekend. Hij draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor alle verzekeringsaangelegenheden.


2e Penningmeester: Alicia Mooijman
,
Door het vertrek van Bert Petitjean als 2e penningmeester moest de vacature worden ingevuld. Alicia, die een financiŽle achtergrond heeft, is bereid gevonden om de taken van Bert over te nemen. Dat betekent dat zij zo nodig de penningmeester assisteert en vervangt en dat zij belast is met de zorg voor donateurs en adverteerders. Alicia tuiniert op tuin 87 en is lid sinds juli 2012.


Lid/tuinwinkel: Johan Bool
,
is lid vanaf november 1985. Per november 2004 is hij verantwoordelijk voor de tuinwinkel. Of beter gezegd: winkeltje. Hij geeft leiding aan de inkoopcommissie. De mensen van deze commissie kopen niet alleen in, maar zorgen, aangevuld met flink wat mensen, ook voor de zaterdagse verkoop. Naar verkeerde bestrijdingsmiddelen zult u in het winkeltje vergeefs zoeken. Want als deelnemer aan het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren handelen we uitsluitend in die zaken die daarin passen. Het winkeltje is vooral bedoeld voor het verlenen van service naar de leden. Johan is te vinden op tuin 160, direct naast de winkel.

Lid/kantinecommissie: Niesje Molenaar,
echtgenote van ons lid Leo Molenaar, zit sinds oktober 1993 bij de vereniging. Niesje is sinds 11 november 2006 verantwoordelijk voor wat er in ons verenigingsgebouw De Stal plaatsvindt. Dat doet zij niet alleen. Zij wordt geholpen door de kantinecommissie die op haar beurt weer wordt bijgestaan door vele vrijwilligers die beurtelings de zaterdagse kantine diensten verrichten. Waar vindt u een kantine waar het elke zaterdag een verrassing is wat u te eten krijgt? Bij EA! Want de vrijwilligers verzorgen altijd eigen specialiteiten. De Stal is uitsluitend op zaterdagen tussen 09.00-16.00u. geopend. (In de maanden november, december, januari en februari tot 15.00u.) Zodoende heeft Niesje ook nog tijd voor haar eigen tuin: 14.

Lid/redactiecommissie: Carina Verpoorten,
In de ledenvergadering, gehouden op 26 maart 2011 is Carina Verpoorten verkozen tot bestuurslid. Al sinds januari 2001 tuinierde Carina tezamen met haar partner op tuin 100. Maar op 30 april  2011 hebben zij de overstap gemaakt naar tuin 124. Zij is ook een hartstochtelijk werker binnen de werkgroep Natuurlijk Tuinieren. En omdat zij ook regelmatig in ons verenigingsblad Bloemlezing schrijft, was het voor haar niet moeilijk om de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de redactiecommissie op zich te nemen.


Lid/tuincommissie: John Rietdijk
,
John, die sinds september 1996 op tuin 108 tuiniert, heeft zich beschikbaar gesteld om Gerrit van Bree op te volgen. Een bestuurlijke taak die hij dan ook met verve vervult. John is bestuurlijk verantwoordelijk voor het aansturen van de leiders van de werkbeurten en de tuincontrolecommissies.


Lid/taxatiecommissie: Rob Vesters,
lid geworden in augustus 1993, is bestuurslid geworden in november 2004. Vanaf 11 november 2006 draagt hij de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de taxatie commissie. Deze commissie heeft twee poten. De ene poot beoordeelt en taxeert bij het aangekondigde vertrek van een lid de opstallen, zeg maar bouwwerken, de andere poot taxeert de beplantingen. Dit leidt tot een totaal advies aan het bestuur. Het vertrekkende lid kan, wanneer het bestuur als regel het advies heeft overgenomen, hiertegen slechts ja of nee zeggen. Bij "nee" bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Bonds taxatiecommissie, onderdeel van de Haagse Bond. Gelukkig heeft er bij ons nog nooit een nee geklonken. Rob ontvangt ook vaak als eerste de kandidaatsleden. Bent u geÔnteresseerd, loop dan even naar tuin 67 of surf even naar Lidmaatschap.


Lid /bouwcommissie Klaas Ruijg
Sinds juni 2010 is Klaas lid van de vereniging en beoefent zijn hobby op tuin 131. Klaas is van vele markten thuis en was bereid om, toen er een vacature in het bestuur ontstond met als belangrijkste taak alles rondom bouwzaken en de daarmee verbonden procedures rond vergunningen, deze te vervullen. Halverwege 2012 is Klaas tussentijds in deze functie benoemd.