Afsluiten van het water (versie dec 2011)

 

Afsluiten van het water                                                                Klik hier voor een printbare versie (pdf)
Zoals alle leden (behoren te) weten wordt via diverse publicatieborden, waaronder ook het digitale, de datum bepaald waarop het water op het complex zal worden afgesloten als er vorst dreigt. Gedurende de periode dat het water afgesloten zal zijn zal door de leden water gehaald kunnen worden in De Stal. Op zaterdagen via de geopende Stal en op de overige dagen door gebruik te maken van de deur aan de achterzijde van De Stal die toegang geeft tot de toiletten. In het halletje voor de toiletten is een tapkraan aanwezig waar dan water getapt kan worden.

Als het water op het complex is afgesloten betekent dit dat de leden zelf verder verantwoordelijk zijn voor het verder afsluiten en aftappen van de waterleiding op hun tuin en in hun huisje. Dat is vˇˇr de vorstperiode nodig om te voorkomen dat het achtergebleven water in deze leidingen bevriest en daardoor de leidingen mogelijk scheuren (springen). Want als dat gebeurt zal dat pas opgemerkt worden in het voorjaar als het water weer wordt aangesloten. Naast grote wateroverlast en mogelijke schade in uw tuinhuis zal dit ook veel waterverlies geven, waar de vereniging (dus de leden) dan weer voor de kosten moet opdraaien. De schade van wateroverlast in uw tuinhuis komt echter ten laste van uzelf en niet van de vereniging.

Om dit alles nu te voorkomen wordt in onderstaande tekeningen en tekst duidelijkheid verschaft hoe te handelen na het afsluiten van het water op het complex.

Waterputten op het Piet Vinkpad

 

Waterputten op het Boudesteinpad

 

Voor de waterputten op beide paden geldt de volgende handelswijze:

  1. U dient de grote blauwe kraan, die dient om het water in uw tuin en huisje af te sluiten, dicht te draaien. Daarna opent u de kranen in uw huisje (gootsteen, toilet etc.).
  2. Het kleine blauwe kraantje moet daarna opengezet worden en dient dus als aftapkraantje om daarmee de leidingen op uw tuin leeg te laten lopen en leeg te blazen. In de waterput ziet u dan uit dat aftapkraantje water lopen.
    Na het leeg laten lopen / doorblazen van de leidingen: Erg belangrijk, sluit u deze kraan weer!
    Dit om te voorkomen dat anders door deze geopende kraan de leidingen openstaan en bij een te hoge grond- of regenwaterstand in de waterput, deze gevuld worden met dit vervuilde grond- en/of regenwater. Na deze handelingen uitgevoerd te hebben is het verstandig dat u daarna weer alle kranen sluit in uw huisje. Dit om te voorkomen dat, door een mogelijke vergissing door bijvoorbeeld uw buren, uw hoofdkraan geopend wordt en zo het water vrije doorloop heeft uit de geopende kranen in uw huisje zonder dat iemand daar erg in heeft, met alle mogelijke gevolgen van dien.
  3. Het kleine groene kraantje (op het Boudesteinpad is dat zwart), daar moet u van afblijven! Dat is het controlekraantje dat periodiek gebruikt wordt om, in een speciale procedure, te kunnen controleren of de keerklep nog wel naar behoren werkt. Die werkzaamheden zijn voorbehouden aan enkele deskundige door het bestuur aangewezen personen binnen de vereniging.

Voor degenen die niet weten waar de genoemde keerklep voor dient, het volgende: deze dient om te voorkomen dat eventueel met Legionella besmet of vuil water op uw tuin het hele waterleidingnet, dus ook andere tuinen, zal besmetten of vervuilen. Het is dus een bescherming van leden naar elkaar toe. Je wordt hierdoor dus beschermd tegen eventuele besmetting van andere tuinen en andere tuinen worden beschermd tegen een eventuele besmetting die op uw tuin aanwezig is. Een veilig gevoel toch?

Tot zover het afsluiten van het water op uw tuin in de winter.

 

Dan het weer aansluiten van het water op uw tuin in het voorjaar.

In het voorjaar zal dan weer, als er geen vorstdreiging meer aanwezig is, het water op het complex worden aangesloten. De datum dat dit gebeurt zal ook weer op de diverse mededelingenborden bekend gemaakt worden. Als u daarna weer op uw tuin komt, kunt u de grote blauwe kraan in uw waterput weer geheel opendraaien, zodat u weer water hebt in uw huisje.

Echter, voordat u water gaat gebruiken uit uw kraan is het raadzaam deze even door te laten stromen, dit om de eventuele restanten van het stilstaande water in uw leidingen gedurende die wintermaanden weg te spoelen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben ge´nformeerd en anders moet u mij maar aanspreken op tuin 103.

Aad van Wijk
Secretaris en Arbo-co÷rdinator

Advies: voor degene die nog geen eigen hoofdafsluiter van het water in zijn of haar huisje heeft wordt aangeraden deze alsnog aan te (laten) brengen.