Gas, hoe gaan we er mee om?

We hebben het hier dan over uw eigen veiligheid en die van uw omgeving!

De gasslang
De gasslang heeft een beperkte levensduur. Hoewel er geen echte voorschriften bestaan, geldt er wel een nadrukkelijk advies: Voor propaangas is het advies deze uiterlijk na vier jaar te vervangen en voor butaangas wordt zelfs een vervangingna twee jaar geadviseerd!

Op de slang staat een datum afgedrukt, wacht dus niet tot uw slang door bijvoorbeeld de weersomstandigheden (o.a. blootstellen aan de zon) scheurtjes e.d. gaat vertonen!

       

 

De drukregelaar
De juiste drukregelaar!(30 of 50 mbar afhankelijk van het te gebruiken apparaat). Ook dit belangrijke apparaat heeft een beperkte levensduur. Het advies is de regelaar voor propaan uiterlijk na 10 (beter is 5) jaar te vervangen. Voor butaan is dit 5 (beter is 3) jaar te vervangen. Op de drukregelaar is de fabricagedatum vermeld! Natuurlijk wordt elke koppeling vastgezet met een deugdelijke slangenklem !!

    

Let op! Het gebruik van autogas is nooit toegestaan!

En komt u er toch niet helemaal uit? Vraag dan om raad bij de mensen van onze tuinwinkel of de mensen van onze ARBO commissie (bv. Aad van Wijk)! Lees ook de artikelen in Bloemlezing - Veiligheid voor alles!