Leden informatie - Sociaal

Ziekte
Weet u van leden of hun huisgenoten, dat die meer hebben dan een simpel griepje ?
Ligt er iemand in het ziekenhuis ligt of langdurig ziek thuis?.

Meldt dit dan even aan Aad van Wijk, tel. 070-3471108