Spring naar inhoud

Natuurlijk tuinieren

Natuurlijk tuinierenNatuurlijk Tuinieren
Onze vereniging is zowel plaatselijk, regionaal als landelijk een voortrekker op het gebied van Natuurlijk Tuinieren. Het doel van Natuurlijk Tuinieren is het stimuleren van natuurvriendelijk beheer, onderhoud en inrichting van het tuinenpark, tuinen en stedelijke groengebieden om zo de ecologische kringloop en de biodiversiteit in stand te houden. Onder auspiciën van het AVVN wordt jaarlijks het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren uitgereikt. Eigen Arbeid heeft op dit moment de hoogste aantal punten voor het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren .

Elke maandagochtend werkt een team enthousiaste vrijwilligers, aangevoerd door Kees Guldenmundt aan zoveel mogelijk natuurlijke elementen op ons complex. Het team heeft al veel mooie en nuttige elementen verzorgd zoals de paddenpoel, een vlinder- en insectentuin, insectenhotels en takkenrillen. Maar ook een bosontdekpad, door de kinderen vaak het kabouterpad genoemd, het natveenlandschap en een boerentuin bij de Stal.

IMG_4694

Paddepoel

Wat is natuurlijk tuinieren?
Natuurlijk tuinieren betekent de natuur gecontroleerd haar eigen gang te laten gaan.

Natuurlijk tuinieren betekent meer dan alleen zo min mogelijk gif gebruiken in de tuin. De tuin, of in ons geval het openbare groen, wordt zo ingericht dat deze een grote aantrekkingskracht uitoefent op dieren. In een natuurlijk aangelegde en onderhouden tuin ontstaat vanzelf een grote biodiversiteit. Dieren komen er naar toe en blijven er graag voor langere tijd, ook om zich voort te planten. Wie natuurlijk tuiniert houdt bij het onderhoud van zijn tuin rekening met de eisen en wensen van planten en dieren en laat de natuurlijke processen zoveel mogelijk de vrije loop.

Dat dit resultaten heeft, hebben we op ons complex al mogen constateren. Zo worden er regelmatig fretten gespot en in het verleden ook al diverse keren twee spierwitte hermelijnen.

Met natuurlijk tuinieren wordt snoeiafval opnieuw gebruikt. Denk daarbij aan gesnoeide takken die in takkenrillen worden verwerkt. Dit levert beschutting en nestelplekjes op voor veel dieren waaronder het winterkoninkje en het roodborstje maar ook egeltjes en andere kleine dieren.

Bosontdekpad             IMG_4700              IMG_4692              IMG_4669              IMG_4679

Meer weten over Natuurlijk Tuinieren? Kijk dan op de site van het AVVN.