Skip to content

Ledenvergadering druk bezocht

Op 14 november hielden we een druk bezochte ledenvergadering. Een vergadering met een lach en een traan. Zo stonden we stil bij leden die ons ontvallen zijn, maar ook bij hen die zinloos stierven in Parijs. De lach was er bij de huldiging van onze 40 jarige jubilaris Hans Scholten en het afscheid van de tuinwinkel van Joop van Kempen, oud lid, donateur en zeer gewaardeerd oorkondemaker. In een goede sfeer werden soms pittige discussies gevoerd waarbij altijd de vereniging voorop stond en in welke geest ook de besluiten werden genomen.