Skip to content

Programma Jeu de Boules 2017

Naast onze hobby van tuinieren is het ook gezellig om op zaterdagmiddag een paar uurtjes het spelletje Pétanque te spelen. Daarom organiseren wij dit jaar opnieuw een Jeu de Boules zomercompetitie die op zaterdag 15 april om 13.00 uur van start gaat en half oktober met het traditionele Herfsttoernooi zal eindigen. Het meedoen aan die competitie is belangrijker dan het winnen want het recreatieve karakter en de sociale contacten staan voorop. De inschrijving staat open voor tuinleden, donateurs, adverteerders en familie.

De inschrijflijst hangt op het mededelingenbord in de Stal. De spelvorm is evenals voorgaande jaren doublette en via loting wordt bepaald wie de medespeler of de tegenstander is. Het inschrijfgeld bedraagt € 8.00.

Niet elke zaterdag is er competitie want naast de competitie zijn er ook toernooien.Zo schrijven wij ons in voor het traditionele toernooi bij ATV Madestein op 6 mei en doen wij mee met het door de Haagse Bond georganiseerde toernooi op 10 juni bij de Jeu de Boulesvereniging de Goede Worp.

Voorts organiseren wij op ons complex een Jeu de Boulestoernooi voor recreanten op 29    juli, de familiedag op 26 augustus en het Herfsttoernooi op 14 oktober. De lijst met speeldata vindt u op het mededelingenbord. Daarnaast spelen we op uitnodiging jaarlijks op een woensdagavond bij ATV Zonneweelde. En bij de vriendenclub van de Haagsche Rugbyclub spelen we ergens in september een aantal wedstrijden.

De laatste keer dat wij daar speelden behaalde wij een goed resultaat zoals vermeld in het artikel in de vorige uitgave van de Bloemlezing echter was ik daarin niet volledig want naast Bert Fils deelde ook Sjaak de Haan met 318 punten de derde plaats. Dus hiermee heb ik recht gedaan aan deze persoon. Want ere wie ere toe komt.

We gaan ervan uit dat de weergoden ons gunstig gezind zijn zodat we zaterdags met een zonnetje, gezellig en ontspannen de boules kunnen werpen. Marian Calia, Peter van Rooijen en Kees Spaans wensen de Boulisten een goede en sportieve competitie.