Skip to content

Voorjaarsledenvergadering

Op zaterdag 25 maart 2017 werd de voorjaarsledenvergadering gehouden. Wederom een volle Stal. Er waren 75 leden aanwezig en een aanzienlijk aantal hadden een machtiging afgegeven of zich afgemeld. De vergadering waarin onder andere aan de orde kwamen het jaarverslag 2016, de financiële jaarstukken 2016 en de herverkiezing van 4 bestuursleden, werd door de goede voorbereiding van het bestuur binnen een uur afgerond.