Spring naar inhoud

Mini feestje op maandagmorgen

Een mini feestje bij Eigen Arbeid. In verband met de hoge score verkregen n.a.v. de keuring in het kader van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren, was er op maandagmorgen 27-08-2018 koffie met gebak. Voorzitter Judith Dinsbach bedankte met het overhandigen van een mooie plant aan de voorman Kees Guldenmundt, allen die meegewerkt hebben om dit succes te realiseren. Kees Guldenmundt wees er op dat niet alleen de maandagochtend ploeg, maar ook de inzet van de werkbeurten, de maaiers e.d. hebben meegeholpen aan het succes.
Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om Mike Connell te bedanken voor zijn jarenlange inzet in de maandagochtendploeg en afscheid van hem te nemen. Hij verlaat Eigen Arbeid en gaat elders tuinieren.

IMG_3979IMG_3977IMG_3986IMG_3984IMG_3991IMG_3985