Spring naar inhoud

Ledenvergadering 2 maart jl.

Zaterdag 2 maart 2019 was er de (voorjaars) ledenvergadering. Tot bestuurslid werden gekozen Dennis van den Oever, Debby Verhagen, Ad Kengen en Peter van der Heijden. Samen met Ria van der Haas en Eveline Broeders is er nu een bestuur van 6 personen. Er is nog geen kandidaat voorzitter gevonden. In de verschillende commissies werden nieuwe mensen gekozen. Naast de verslagen van de vorige vergaderingen en het jaarverslag van de vereniging, werden ook de financiele jaarstukken, nadat er een toelichting gegeven was door de oud-penningmeester, vastgesteld en werd het (oude) bestuur decharge verleend.
Voor alle aanwezigen was er een kleine verrassing. Onder het motto EIGEN ARBEID/EIGEN INSECTEN, kreeg iedereen een zakje (bijvriendelijk) bloemenzaad. De bedoeling is dit in de eigen tuin te zaaien en er, als het volop in bloei staat, een foto van de maken. De mooiste foto’s worden vertoond in de najaarsvergadering.

IMG_4463a

IMG_4466

IMG_4467

zakjezaad