Spring naar inhoud

Kees Guldenmundt Bank onthult

Op 28-09-2019 is op ons complex de Kees Guldenmundt Bank onthuld. Aanwezig waren familieleden van Kees en een aanzienlijk aantal belangstellenden, die gehoor hadden gegeven aan de oproep om de onthulling bij te wonen.
Na korte toespraken door de vicevoorzitter Dennis van den Oever en, namens de groep Natuurlijk Tuinieren, Carina Verpoorten werd de bank onthuld door de kinderen van Kees. Dochter Silvia sprak een dankwoord richting Eigen Arbeid en de aanwezigen.
De bank is naar Erelid Kees Guldenmundt vernoemd wegens zijn enorme inzet voor de vereniging de laatste 40 jaar en met name het Natuurlijk Tuinieren waarvan hij vele jaren de coordinator was.

1

2

345678