Spring naar inhoud

Algemene ledenvergadering vlot verlopen

Mede dank zij een goede voorbereiding door het bestuur is de algemene ledenvergadering bij Eigen Arbeid op zaterdag 23 november 2019, waar 70 leden aanwezig waren, vlot verlopen. In het kort de belangrijkste zaken op een rij.
– Door het bestuur is Aad van Wijk benoemd als verenigingsarchivaris en Piet Pont als administrateur. Zij nemen een aantal werkzaamheden van de secretaris voor hun rekening.
– Het verslag van de vorige vergadering werd vastgesteld.
– Piet en Agaath de Groot van tuin 38 zijn gehuldigd in verband met het 25 jarig lidmaatschap. Zij kregen de oorkonde en speld van het AVVN en van de vereniging de bloemen.
– Dennis van den Oever, de vicevoorzitter, is gekozen als voorzitter van de vereniging.
– Medegedeeld werd dat de penningmeester Eveline Broeders na de ALV in maart 2020 zal stoppen als bestuurslid. Er komt dus een vacature.
– De begroting, contributie, grondhuur ed. zijn vastgesteld. De leden krijgen de rekening spoedig toegezonden.
– Er wordt gestopt met de Bloemlezing. Een aantal zaken zullen in het DIGITALE PUBLICATIEBORD worden opgenomen. De voorzitter bedankte Danielle en Fienie van Eijk voor hun inzet voor de Bloemlezing gedurende bijna 22 jaar. Zij waren niet aanwezig, krijgen hun bloemetje op een later moment.
– Het aangepaste huishoudelijk reglement werd goedgekeurd. Dit komt binnenkort op de website.
Ook belangrijk: tijdens de vergadering ging de vogeltjes-collectebus rond. Het ingezamelde geld wordt gebruikt door Marian Calia om de vogels gedurende het gehele jaar van voer te voorzien. De opbrengst was € 123,35. Namens de vogeltjes dank voor uw bijdrage.

IMG_5078 (Custom)IMG_5079 (Custom)IMG_5081 (Custom)IMG_5082 (Custom)IMG_5084 (Custom)IMG_5085 (Custom)IMG_5087 (Custom)IMG_5094 (Custom)