Spring naar inhoud

Coronavirus

vignet2

Maatregelen en consequenties coronavirus


Update 29-09-2020

Blijf fit, blijf gezond en blijf positief

Dit jaar staat in het teken van de uitbraak van de Corona pandemie. Sinds maart staat ook ons dagelijks leven in het teken van de gevolgen van COVID-19.

Na eerdere versoepelingen van de maatregelen heeft de regering onlangs een aanscherping van de richtlijnen afgekondigd. Deze aanvullende afspraken hanteren ook wij op ons complex.

In het kort houden de maatregelen voor ons allen op het complex het volgende in:

  • Heeft u verkoudheidsklachten of een huisgenoot die koorts heeft of benauwd is, dan blijft u thuis.
  • Wij houden op het complex ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar, ook op de eigen tuin. Leden van hetzelfde huishouden uitgezonderd.
  • Neem de kortste route naar uw tuin en maak bij het passeren van elkaar actief gebruik van de grasstroken.
  • U ontvangt maximaal 3 bezoekers boven de 12 jaar op uw tuin en hanteert daarbij altijd de 1,5 meter afstand.

Wanneer wij gezamenlijk deze richtlijnen naleven zorgen we voor een veilig en gezond complex. Waar wij eenieder op zijn/haar tuin kan blijven genieten.

We volgen de adviezen van het AVVN. De update van 29 september kunt u HIER lezen.


BESTUURSMEDEDELING

13 mei 2020

Update verenigingsmaatregelen coronavirus

Beste leden en relaties,

Afgelopen periode hebben we ons goed gehouden aan de door het kabinet genomen maatregelen. Op die manier bleef het complex voor iedereen open en konden we van ons mooie park blijven genieten.

Naar aanleiding van de versoepelingen van de kabinetsmaatregelen en het gepresenteerde stappenplan voor de komende periode zal het bestuur over gaan tot versoepeling van maatregelen, maar wel geleidelijk. Samen moeten we op een veilige manier ons complex en onze vereniging tot bloei laten komen.

Sinds 1 mei jongstleden heeft de taxatiecommissie haar werkzaamheden hervat, zij taxeren in een kleinere groep op anderhalve meter afstand van elkaar de opgezegde tuinen. Zodat dit proces niet stil komt te liggen en de verkoop door kan gaan.

Per 1 juni aanstaande zullen de maaibeurten, het natuurlijk tuinieren en de werkbeurten weer worden opgestart. Hierbij zal strikt de anderhalve meter afstand van elkaar in acht worden genomen, de coördinator natuurlijk tuinieren en de werkbeurtleiders zullen hier op toezien.

Per 1 juli aanstaande zullen de gezamenlijke toiletten weer worden geopend voor gebruik. Dan zal ook de schoonmaakploeg van De Stal haar werkzaamheden hervatten met strikte anderhalve meter afstand.

Per 1 september zal De Stal haar deuren weer openen en daarmee start ook de laatste groep haar werkzaamheden weer op. Te zijner tijd volgen daarover de details. Tot die tijd zal De Stal gesloten blijven, ook voor samenkomsten voor het natuurlijk tuinieren en de werkbeurten.

Voor alle werkzaamheden geldt dat leden vanaf 70 jaar tot nader order zijn vrijgesteld van verenigingswerkzaamheden. Tevens geldt dat wanneer u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius heeft, u zich tijdig meldt bij Ad via adkengen@gmail.com.

Houd de basisregels die voor iedereen gelden in acht, juist ook op het complex:
• Was uw handen;
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elle boog;
• Schud geen handen;
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen;
• Vermijd drukte. Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.

Tot slot blijf gezond, blijf fit en blijf positief. Samen komen we dit te boven!
Namens het bestuur,
Met hartelijke groeten,
Dennis van den Oever | voorzitter
06 229 38 029 | voorzitter@eigenarbeid.nl