Spring naar inhoud

Coronavirus

vignet2

Maatregelen en consequenties coronavirus

 

update 24 maart 2020

Het coronavirus heeft ook onze vereniging gedwongen tot acties.

Insteek is om het tuincomplex open te houden, opdat gezonde tuinders -indien zij dit nodig achten- naar hun tuin kunnen gaan. Insteek is ook om het tuincomplex voor bezoekers open te houden.

Opening is wel aan voorwaarden gebonden:
Tuinders en bezoek dienen zich te houden aan de verplichte maatregelen van de overheid en aan de specifieke extra spelregels van de vereniging. Voorkomen moet worden dat de gemeente overgaat tot sluiting van het tuincomplex.

Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat het bestuur de verantwoordelijkheid zal nemen om het tuincomplex voor bezoek maar ook voor leden te sluiten als het te druk wordt (groepsvorming ontstaat) of mensen niet 1,5 meter afstand van elkaar houden of kunnen houden.

Hier de zaken op de rij.

De Stal en tuinwinkel en andere ruimten van de vereniging zijn gesloten.
Alleen de AED bij de toiletgroep is bereikbaar.

Alle evenementen, bijeenkomsten en werkzaamheden zijn gestopt, ook in de buitenlucht. (onderhoudswerk, werkbeurten, vergaderingen, natuurlijk tuinieren, schoonmaakwerk, Jeu de Boules enz.).

Het complex blijft open en leden kunnen naar hun eigen tuin gaan.

Groepsbijeenkomsten met meer dan drie personen zijn op last van de Burgemeester en de politie niet toegestaan.

Sociaal contact wordt zoveel mogelijk vermeden, iedereen houdt tenminste 1,5 meter afstand tot anderen.

Iedereen komt niet op de tuin bij verkoudheid, koorts en als men zich ziek voelt.

Let op contactbesmetting. Kranen, handvaten van karren kruiwagens ed. na gebruik schoonmaken/ontsmetten met zelf meegebrachte middelen.

Alle geplande bijeenkomsten e.d. tot 1 juni a.s. zijn geannuleerd, ook de voorjaarsledenvergadering.