Spring naar inhoud

Coronavirus

vignet2

Maatregelen en consequenties coronavirus

 


BESTUURSMEDEDELING

13 mei 2020

Update verenigingsmaatregelen coronavirus

Beste leden en relaties,

Afgelopen periode hebben we ons goed gehouden aan de door het kabinet genomen maatregelen. Op die manier bleef het complex voor iedereen open en konden we van ons mooie park blijven genieten.

Naar aanleiding van de versoepelingen van de kabinetsmaatregelen en het gepresenteerde stappenplan voor de komende periode zal het bestuur over gaan tot versoepeling van maatregelen, maar wel geleidelijk. Samen moeten we op een veilige manier ons complex en onze vereniging tot bloei laten komen.

Sinds 1 mei jongstleden heeft de taxatiecommissie haar werkzaamheden hervat, zij taxeren in een kleinere groep op anderhalve meter afstand van elkaar de opgezegde tuinen. Zodat dit proces niet stil komt te liggen en de verkoop door kan gaan.

Per 1 juni aanstaande zullen de maaibeurten, het natuurlijk tuinieren en de werkbeurten weer worden opgestart. Hierbij zal strikt de anderhalve meter afstand van elkaar in acht worden genomen, de coördinator natuurlijk tuinieren en de werkbeurtleiders zullen hier op toezien.

Per 1 juli aanstaande zullen de gezamenlijke toiletten weer worden geopend voor gebruik. Dan zal ook de schoonmaakploeg van De Stal haar werkzaamheden hervatten met strikte anderhalve meter afstand.

Per 1 september zal De Stal haar deuren weer openen en daarmee start ook de laatste groep haar werkzaamheden weer op. Te zijner tijd volgen daarover de details. Tot die tijd zal De Stal gesloten blijven, ook voor samenkomsten voor het natuurlijk tuinieren en de werkbeurten.

Voor alle werkzaamheden geldt dat leden vanaf 70 jaar tot nader order zijn vrijgesteld van verenigingswerkzaamheden. Tevens geldt dat wanneer u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius heeft, u zich tijdig meldt bij Ad via adkengen@gmail.com.

Houd de basisregels die voor iedereen gelden in acht, juist ook op het complex:
• Was uw handen;
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elle boog;
• Schud geen handen;
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen;
• Vermijd drukte. Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.

Tot slot blijf gezond, blijf fit en blijf positief. Samen komen we dit te boven!
Namens het bestuur,
Met hartelijke groeten,
Dennis van den Oever | voorzitter
06 229 38 029 | voorzitter@eigenarbeid.nl