Spring naar inhoud

De Stal heropent haar deuren!

Na maanden van sluiting en het renoveren van de toiletten, is het eindelijk zover! Zaterdag
5 september 2020 opent De Stal haar deuren weer. Nog anders dan u gewend bent, want natuurlijk worden de veiligheidsmarges, in verband met COVID-19, in acht genomen.

De openingstijden zijn in ieder geval tot en met december aangepast, elke zaterdag opent de Stal om 10:00 uur en sluit om 15:00 uur.

In De Stal houden we nadrukkelijk 1,5 meter afstand van elkaar, om dit te vergemakkelijken zijn er pijlen voor één richtingsverkeer aangebracht en kruizen op plekken waar u zich niet mag ophouden. Het aantal tafels en stoelen is beperkt en graag roepen wij u ook op deze te laten staan en niet te gaan schuiven. Ook geldt hierbij vol is vol. Om wachtrijen te voorkomen is het assortiment beperkt, de nadruk ligt op alles in één keer mee te geven vanaf de bar waar wordt besteld. Er wordt gestreefd naar zo veel mogelijk contactloos betalen, dus maakt u vooral gebruik van de mogelijkheid om te pinnen.

De kantinecommissie en haar vrijwilligers maken gebruik van de hygiëne voorzieningen zoals handgel en zien toe op het schoonmaken van tafels en stoelen. Bij binnenkomst van De Stal meldt u zich via de eventuele rij bij de bar, hier vindt een controlegesprek plaats en wordt gevraagd te reserveren door uw naam en telefoonnummer te noteren. Dit alles om de GGD te faciliteren wanneer bron- en contactonderzoek nodig blijkt te zijn. Het dienstdoende kantinecommissie lid is het eerste aanspreekpunt voor vragen. Ook zal hij/zij u onverhoopt, maar indien nodig wijzen op de regels en vragen u zich daaraan te houden.

Gezamenlijk hebben wij de verantwoordelijkheid de geldende regels na te leven. Het bestuur roept u op bij bezoek aan De Stal zich te houden aan de regels, met elkaar moet het lukken. Het bestuur en de kantinevrijwilligers hopen op een gezellige dienst met elkaar en voor elkaar. 

HIER op de website van Eigen Arbeid vindt u de uitgebreide handreiking en chicklist kantines.