Spring naar inhoud

Kantine en tuinwinkel gesloten, werkzaamheden gestopt

30 september 2020

Door de maatregelen, in verband met het coronavirus, van de overheid zijn ook wij verplicht om maatregelen te nemen.

Dit betekent dat tot nader bericht onze kantine De Stal en de tuinwinkel gesloten zijn. Er zijn geen werkbeurten, geen georganiseerd natuurlijk tuinieren, geen schoonmaakwerk, geen onderhoudswerk, geen georganiseerd Jeu de Boules.

Teneinde problemen te voorkomen wordt van iedereen verwacht dat hij/zij zich houdt aan de voorschriften van de overheid en veiligheidsregio Haaglanden.

Wij volgen de adviezen van het AVVN die u hier kunt lezen.

De vereniging is bereikbaar middels het emailadres van de secretaris: secretaris@eigenarbeid.nl.