Spring naar inhoud

KANDIDATENSTOP

In verband met het grote aantal aanmeldingen, is het tijdelijk niet mogelijk om in te schrijven als
kandidaat-lid.

Onze norm is:
– Zodra er 30 kandidaten op de lijst staan, wordt er niet meer ingeschreven.
– Als het aantal kandidaten naar 20 gedaald is, wordt inschrijven weer mogelijk.

Inschrijven kan alleen via de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen.
www.haagsebond.nl