Afmelden algemene ledenvergadering

Hier kunt u zich afmelden voor de algemene ledenvergadering die gehouden zal worden op
zaterdag 20 november 2021.
U kunt ook maximaal één ander tuinlid machtigen om uw stem uit te brengen. Wel even overleggen met degene die u machtigt, want elk tuinlid kan maximaal één machtiging aanvaarden.

Na invulling onder op VERZENDEN klikken.

Is verhinderd om de algemene ledenvergadering op zaterdag 20 november 2021 bij te wonen.

Hij/zij machtigt het volgende tuinlid: