Bloemlezing

bloemlezing_voorzijdeVier keer per jaar, ongeveer gekoppeld aan de seizoenen, brengen wij ons verenigingsblad Boemlezing uit. Onze betrokken redactiecommissie verzorgt artikelen over natuurlijk tuinieren, tips, de verjaardagskalender, een of meer recepten en nieuws over activiteiten. Ook stellen nieuwe tuinleden zich voor en schrijft de voorzitter een column.

Kopij is welkom!
Wilt u ook een artikel schrijven voor Bloemlezing? Neem dan contact op of deponeer het artikel in de brievenbus bij de ingang van De Stal of stuur het naar ATV Eigen Arbeid/Bloemlezing, Zijdeweg 60, 2245 BZ Wassenaar.

Adverteren in Bloemlezing?
Bloemlezing verschijnt in een oplage van ongeveer 300 exemplaren. Naast de leden ontvangen ook donateurs, adverteerders, onze ereleden, onze zusterverenigingen aangesloten bij de Haagse Bond en de AVVN, gemeentelijke instanties en andere relaties ons blad. Adverteerders helpen ons de verschijning vier maal per jaar mogelijk te maken. Wilt u ook adverteren? U kunt zich hier aanmelden.

Donateur worden
Op een andere manier steunen kan natuurlijk ook. U kunt al donateur worden vanaf € 20,00. Bloemlezing krijgt u dan thuis gezonden. Bovendien bent u welkom bij al onze vergaderingen en activiteiten. Laat ons via dit formulier weten dat u donateur wilt worden.