DIGITAAL PUBLICATIEBORD

 

Bijna wekelijks wordt er een DIGITAAL PUBLICATIEBORD verzonden naar alle leden, donateurs en kandidaat-leden en belangstellenden.

Wilt u het DIGITALE PUBLICATIEBORD toegezonden krijgen, stuur dan een e-mail naar eigenarbeid@gmail.com.