Ledenvergadering 23 november 2019

Op 23 november a.s. houden we onze najaarsledenvergadering.

De agenda en bijlagen vindt u hier:
– Uitnodiging + agenda
– Notulen vorige vergadering ( 2 maart 2019)

– Wijzigingen huishoudelijk reglement
– Begroting 2020