Regels

Hier vindt u de statuten en reglementen die er bij de vereniging gelden

Statuten en huishoudelijk reglement

Voorschriften in het kort

Taxatiereglement

Reglement alcoholgebruik

Document Privacywetgeving