Inschrijfformulier

Met het versturen van deze gegevens verleent u toestemming dat de ingevulde gegevens mogen worden gebruikt voor de ledenadministratie. Voor meer informatie zie: “document Privacywetgeving” op de site onder Ledeninfo.

Vergeet niet om € 21,00 inschrijfgeld over te maken op IBAN NL 87 INGB 00 00 37 17 10 t.n.v. Penningmeester Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen.
Het inschrijfgeld voor de Haagse Bond betaalt u jaarlijks, tot u een tuin heeft gekregen.