OPGEZEGDE TUINEN

Geregeld worden er tuinen opgezegd, die beschikbaar komen voor nieuwe leden.

Na een opzegging geldt de volgende procedure.

Vanaf 1 maart 2021 is de manier van het toekennen van opgezegde tuinen gewijzigd. Nadat een tuin is opgezegd wordt deze, zodra de tuin gereed is voor taxatie, op de website en in het digitale PUBLICATIEBORD gepubliceerd.

Leden en kandidaat-leden die interesse hebben in een opgezegde tuin, kunnen vervolgens per mail (taxatiecommissie@eigenarbeid.nl), binnen de gestelde reactie termijn, hun interesse kenbaar maken.

Na verstrijken van de reactie termijn wordt de volgorde van toewijzing vastgesteld. Daarbij geldt dat tuinleden die willen verhuizen naar de betreffende tuin voorrang krijgen. Daarna geldt de kandidatenlijst.

Als de tuin getaxeerd is en het taxatierapport is ondertekend, zal een bezichtigingsochtend plaats vinden. 
Een uitnodiging voor een bezichtiging vindt plaats op basis van getoonde interesse en plek op de wachtlijst.
Alle kandidaten die op de wachtlijst staan, op een plek boven de kandidaat die de aangeboden tuin accepteert, en niet gereageerd hebben, hebben automatisch 1x geweigerd.
De regel blijft gelden dat kandidaat-leden die 3x een tuin weigeren, onderaan de wachtlijst worden geplaatst.

 


Klik voor een plattegrond van het complex op het plaatje

plattegrond-klein


 

29-06-2022 Tuin nummer 160 met kweekkas.
Het tuinhuis wordt/is gesloopt en afgevoerd.
Tuinleden (meer dan 2 jaar lid en een goed onderhouden tuin) die willen verhuizen naar deze tuin en kandidaten die belangstelling hebben, dienen zich vóór 16 juli 1922 te melden bij de taxatiecommissie
23-06-2022 Tuin nummer 72 met tuinhuis 16 m2 en kweekkas.
Tuinleden (meer dan 2 jaar lid en een goed onderhouden tuin) die willen verhuizen naar deze tuin en kandidaten die belangstelling hebben, dienen zich vóór 9 juli 2022 te melden bij de taxatiecommissie.
11-05-2022 Tuin nummer 38 met tuinhuis 20 m2
VERKOCHT