Opgezegde tuinen

Geregeld worden er tuinen opgezegd, die beschikbaar komen voor nieuwe leden.

Na een opzegging geldt de volgende procedure.

Vanaf 1 maart 2021 is de manier van het toekennen van opgezegde tuinen gewijzigd. Nadat een tuin is opgezegd wordt deze, zodra de tuin gereed is voor taxatie, op de website en in het digitale PUBLICATIEBORD gepubliceerd.

Leden en kandidaat-leden die interesse hebben in een opgezegde tuin, kunnen vervolgens per mail (taxatiecommissie@eigenarbeid.nl), binnen de gestelde reactie termijn, hun interesse kenbaar maken.

Na verstrijken van de reactie termijn wordt de volgorde van toewijzing vastgesteld. Daarbij geldt dat tuinleden die willen verhuizen naar de betreffende tuin voorrang krijgen. Daarna geldt de kandidatenlijst.

Als de tuin getaxeerd is en het taxatierapport is ondertekend, zal een bezichtigingsochtend plaats vinden. 
Een uitnodiging voor een bezichtiging vindt plaats op basis van getoonde interesse en plek op de wachtlijst.
Alle kandidaten die op de wachtlijst staan, op een plek boven de kandidaat die de aangeboden tuin accepteert, en niet gereageerd hebben, hebben automatisch 1x geweigerd.
De regel blijft gelden dat kandidaat-leden die 3x een tuin weigeren, onderaan de wachtlijst worden geplaatst.

Vanwege het grote aantal inschrijvingen is de wachtlijst opgelopen tot minimaal 3 jaar.
Per 2 september 2020 is het niet meer mogelijk om in te schrijven.
Als de wachtlijst onder een wachttijd van 2 jaar is gekomen zullen we inschrijvingen weer openstellen.


Klik voor een plattegrond van het complex op het plaatje

plattegrond-klein


 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 050-leeg-klein2.jpg(04-09-2020) Tuinnummer 50. Tuin zonder tuinhuis. Wel fundering en zandbed.
Kandidaat-leden die geïnteresseerd zijn in deze tuin dienen zich uiterlijk 1 mei a.s. melden bij de taxatiecommissie@eigenarbeid.nl