Bestuur

Voorzitter: Vacature

 

Secretaris: Aad van Wijk
IMG_4368Aad is sinds september 1999 lid en tuiniert op tuin 103. Aad zit sinds 2001 in het bestuur, en vanaf 13 november 2006 is Aad onze secretaris. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het arbo-beleid en de legionellapreventie. Als secretaris is hij ook verantwoordelijk voor het verenigingsarchief en daarmee voor het vastleggen van de geschiedenis van onze vereniging. Een tijdrovende bezigheid waarvoor tal van archieven zijn en worden geraadpleegd. Resultaten van zijn speurwerk worden regelmatig in Bloemlezing gepubliceerd.

 


Penningmeester en waarnemend voorzitter: Gerard Fischer

gerard-fischerGerard heeft, nadat hij ongeveer een jaar kandidaat-lid was, tuin 128 in gebruik genomen. Hij had zich al eerder aangemeld voor de functie van penningmeester en draaide al mee in het bestuur. Op 5 november 2016 is Gerard gekozen als penningmeester. Per 4 november 2017 is hij benoemd als tijdelijk voorzitter.


 

2e voorzitter: vacature

 

2e secretaris/notulist: Piet Pont
Nieuw bestuurslid Piet Pont Piet is lid sinds 24 maart 2012 en tuiniert op tuin 47. Piet kwam bij ons binnen omdat zijn oorspronkelijke tuin in Zoetermeer, waar hij secretaris was van volkstuindersvereniging Segwaert, vanwege gemeentelijke plannen moest verdwijnen. En zijn ervaring kwam ons goed van pas op het moment dat er bestuurlijke verschuivingen noodzakelijk waren. Op 16 mei 2015 is Piet tot bestuurslid benoemd met als voornaamste taak het notuleren van de vergaderingen. Piet is ook een enthousiast deelnemer aan onze Natuurlijk Tuinieren. Tevens zit hij namens het bestuur in de redactiecommissie van de Bloemlezing.

 


2e penningmeester/verzekeringen: Vacature

 

 


Lid/tuinwinkel: Johan Bool

IMG_4361Johan is lid vanaf november 1985. Per november 2004 is hij verantwoordelijk voor onze tuinwinkel. Hij geeft leiding aan de inkoopcommissie. De mensen van deze commissie kopen niet alleen in, maar zorgen, aangevuld met flink wat mensen, ook voor de zaterdagse verkoop. Het winkeltje is vooral bedoeld voor het verlenen van service naar de leden. Johan is te vinden op tuin 160, direct naast de winkel.

 


Lid/kantinecommissie: Niesje Molenaar

IMG_4358Niesje zit als echtgenote van ons lid Leo Molenaar sinds oktober 1993 bij de vereniging. Niesje is sinds 11 november 2006 verantwoordelijk voor wat er in ons verenigingsgebouw De Stal plaatsvindt. Dat doet zij niet alleen. Zij wordt geholpen door de kantinecommissie die op haar beurt weer wordt bijgestaan door vele vrijwilligers die beurtelings de zaterdagse kantine diensten verrichten. Waar vindt u een kantine waar het elke zaterdag een verrassing is wat u te eten krijgt? Bij Eigen Arbeid. Want de vrijwilligers verzorgen altijd eigen specialiteiten. Niesje is te vinden op tuin 14.


Lid/jubileumcommissie: Carina Verpoorten

IMG_4366In de ledenvergadering, gehouden op 26 maart 2011 is Carina Verpoorten verkozen tot bestuurslid. Al sinds januari 2001 tuiniert Carina bij Eigen Arbeid. Ze zit op tuin 124. Carina is ook een hartstochtelijk werker binnen de werkgroep Natuurlijk Tuinieren. Zij is voorloper in  de Jubileumcommissie die het 100 jarig bestaan van de vereniging organiseert.

 


Lid/tuincommissie: John Rietdijk

IMG_4364John tuiniert sinds september 1996 op tuin 108. John is sinds november 2012 bestuurlijk verantwoordelijk voor het aansturen van de leiders van de werkbeurten en de tuincontrolecommissies. Hij is deelnemer aan het Natuurlijk Tuinieren en actief in de     Jubileumcommissie.

 

 

Lid/taxatiecommissie: Rob Vesters
IMG_4735Rob is lid geworden in augustus 1993 en werd lid van het bestuur in november 2004. Vanaf 11 november 2006 draagt hij de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de taxatiecommissie. Deze commissie heeft twee poten. De ene poot beoordeelt en taxeert bij het aangekondigde vertrek van een lid de opstallen, zeg maar bouwwerken, de andere poot taxeert de beplantingen. Rob ontvangt ook vaak als eerste de kandidaatsleden. Bent u geïnteresseerd, loop dan even naar tuin 67 of kijk hier.

 


Lid /bouwcommissie: Klaas Ruijg

KlaasSinds juni 2010 is Klaas lid van de vereniging en beoefent zijn hobby op tuin 131. Klaas is van vele markten thuis en was bereid om, toen er een vacature in het bestuur ontstond met als belangrijkste taak alles rondom bouwzaken en de daarmee verbonden procedures rond vergunningen, deze te vervullen. Klaas is in de najaarsvergadering van 2012 in deze functie benoemd.