Bestuur

Voorzitter:                               Vacature

Secretaris:                               Vacature

Penningmeester:                   Mw. E. Broeders

2e voorzitter:                         Vacature

2e secretaris:                         Vacature

2e penningmeester:             Vacature

ria-vd-haas   Lid/Kantinecommissie: Mw. J.M. van der Haas

Lid/Bloemlezing:                   Vacature

Lid/tuincommissie:              Vacature

Lid /bouwcommissie:           Vacature

Lid/Taxatiecommissie:         Vacature