Bestuur

Voorzitter: Judith Dinsbach
Judith Dinsbach is sinds 2017 lid van de vereniging en tuiniert op tuin 138. Op 24 maart 2018 is zij door de Algemene Ledenvergadering gekozen tot voorzitter.

 

 

Secretaris: vacature


Penningmeester: Gerard Fischer

gerard-fischerGerard heeft, nadat hij ongeveer een jaar kandidaat-lid was, tuin 128 in gebruik genomen. Hij had zich al eerder aangemeld voor de functie van penningmeester en draaide al mee in het bestuur. Op 5 november 2016 is Gerard gekozen als penningmeester.


 

 

2e voorzitter: vacature

 

2e secretaris en waarnemend secretaris: Piet Pont
Nieuw bestuurslid Piet Pont Piet is lid sinds 24 maart 2012 en tuiniert op tuin 47. Piet kwam bij ons binnen omdat zijn oorspronkelijke tuin in Zoetermeer, waar hij secretaris was van volkstuindersvereniging Seghwaert, vanwege gemeentelijke plannen moest verdwijnen. Op 16 mei 2015 is Piet tot bestuurslid benoemd met als voornaamste taak het notuleren van de vergaderingen. Tevens zit hij namens het bestuur in de redactiecommissie van de Bloemlezing en is door de vacature van secretaris waarnemend secretaris.


2e penningmeester: vacature

 

Lid/kantinecommissie: vacature

 


Lid: Carina Verpoorten

IMG_4366In de ledenvergadering, gehouden op 26 maart 2011 is Carina Verpoorten verkozen tot bestuurslid. Al sinds januari 2001 tuiniert Carina bij Eigen Arbeid. Ze zit op tuin 124. Carina is ook een hartstochtelijk werker binnen de werkgroep Natuurlijk Tuinieren.

 


Lid/tuincommissie: John Rietdijk

IMG_4364John tuiniert sinds september 1996 op tuin 108. John is sinds november 2012 bestuurlijk verantwoordelijk voor het aansturen van de leiders van de werkbeurten en de tuincontrolecommissies. Hij is deelnemer aan het Natuurlijk Tuinieren.

 

 


Lid /bouwcommissie: Klaas Ruijg

KlaasSinds juni 2010 is Klaas lid van de vereniging en beoefent zijn hobby op tuin 131. Klaas is van vele markten thuis en was bereid om, toen er een vacature in het bestuur ontstond met als belangrijkste taak alles rondom bouwzaken en de daarmee verbonden procedures rond vergunningen, deze te vervullen. Klaas is in de najaarsvergadering van 2012 in deze functie benoemd.